Gooi geen oliebollenvet door de gootsteen en het toilet

Waterschap Zuiderzeeland roept inwoners op oliebollenvet en frituurvet niet via gootsteen of toilet in het riool te laten weglopen.

Oliebollen bakken

Het zuiveren en afvoeren van oliebollenvet kost in Nederland jaarlijks enkele miljoenen euro’s.

Leerlingen De Rietlanden bedenken een duurzame manier van zuiveren

Maandag 30 januari 2012 was een spannende dag voor de 26 leerlingen van 1 HAVO/VWO van De Rietlanden in Lelystad. Na acht weken zwoegen hebben de leerlingen in opdracht van de gemeente Lelystad en Waterschap Zuiderzeeland een oplossing bedacht voor het duurzaam zuiveren van afvalwater voor het toekomstige bedrijventerrein Flevokust in Lelystad.

‘Rook’ uit fabrieksschoorstenen blijkt waardevolle waterbron

Uit de rookgassen van sommige fabrieksschoorstenen blijkt, als gevolg van een sterk verbeterde membraantechnologie, dusdanig veel hoogwaardig water gewonnen te kunnen worden dat industriële installaties in droge gebieden een bijdrage kunnen leveren aan