Zwemwater App toont veilig zwemwater

Zwemwater App

Op 1 mei jl. is het officiële zwemseizoen gestart. De kans op zonnig en droog weer stijgt en veel mensen zoeken verkoeling in en aan het water. Maar welke zwemplekken zijn veilig? De waterschappen lanceren hiervoor de Zwemwater App, met daarin actuele gegevens van 800 zwemlocaties.

Mestfraudeurs harder aangepakt

Om fraude met mest aan te pakken, neemt staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken maatregelen die gericht zijn op producenten, gebruikers en vervoerders van mest. Dat schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. Zo komt er onder meer een beter systeem om mesttransporten te traceren en zijn er samenwerkingsafspraken met België en Duitsland gemaakt.

Effectieve behandelsystemen voor vervuild grondwater

Aardwetenschapper Cecilia De Biase beschrijft in haar proefschrift in hoeverre verticale doorstroomfilters en kunstmatige wetlands effectieve behandelsystemen kunnen vormen voor vervuild grondwater. Zij toont aan dat de verwijdering van vluchtige gifstoffen, zoals benzeen en MTBE, vooral plaatsvond via afbraak door de hoge activiteit van aerobe micro-organismen.

Lowlandsgangers dagen Adidas uit kleding gifvrij te produceren

Greenpeace organiseert tijdens Lowlands een spectaculair waterspel om festivalbezoekers te laten ervaren hoe erg de watervervuiling is in de Chinese rivieren. Voor de kledingproductie van grote sportmerken, zoals Adidas, wordt gif in het water geloosd.

Rapport Unep legt falen Shell in Nigeria bloot

Het Unep rapport dat, woensdag 4 augustus 2011, is aangeboden aan de Nigeriaanse overheid, geeft een onthutsend beeld van de gevolgen van de bedrijfsvoering van Shell in Nigeria. Nu ook het VN milieubureau Unep onweerlegbaar vaststelt dat de Nigeriaanse regio Ogoniland extreem is vervuild,

Extra controles juiste gebruik gewasbeschermingsmiddelen

In augustus en september controleert de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) weer intensief op het spuiten van gewasbeschermingsmiddelen door agrarische ondernemers. Hierbij is extra aandacht voor bespuitingen die plaatsvinden in de buurt van sloten.