Nieuwe aanpak voor bescherming tegen het water

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu kiest een nieuwe aanpak om Nederland beter te beschermen tegen overstromingen.

Werk aan de dijken - Working on Dutch dikesFotocredits: Ruud Morijn

Nieuwe technische inzichten maken het mogelijk maatwerk te leveren en precies daar waar de nood het hoogst kan zijn, de meeste steun te bieden.

Waterveiligheid leeft niet onder Nederlanders

Waterveiligheid leeft niet onder Nederlanders. We hebben amper besef van overstromingsgevaar terwijl risicobewustzijn bij de overheid juist is toegenomen. Publieksparticipatie bij waterveiligheidsprojecten resulteert vaak in verontwaardiging en wantrouwen.

Dat komt door de ‘mythe van droge voeten’. Doorbreking van die mythe is nodig voor betere communicatie over waterveiligheid. Niet met risicobeheersing als uitgangspunt maar acceptatie van kwetsbaarheid. Dat stellen Trudes Heems en Baukje Kothuis in hun onderzoek waarop zij op 19 september aan de Universiteit Maastricht promoveren. Het onderzoek werd mede gefinancierd door NWO.

Start onderzoek naar effect van golfslag op dijken

Het vergroten van kennis over onze dijken en nieuwe technieken en inzichten ontwikkelen om ons land ook in de toekomst veilig te houden. Dat is het doel van een proef naar de sterkte van grasbekleding op dijken die vrijdag 4 mei 2012 gestart is in Oosterbierum.

Er wordt door onderzoeksinstituut Deltares voor het eerst gebruik gemaakt van een apparaat dat de werking van golven nabootst, een ‘golfklapgenerator’. Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) en dagelijks bestuurslid Harry Boon van Wetterskip Fryslân waren bij de start van de proef aanwezig.

Is onze waterveiligheid wel van deze tijd?

Het huidige waterveiligheidsbeleid is gebaseerd op inzichten uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. Sinds die tijd is het aantal mensen en het geïnvesteerde vermogen achter de dijken fors gegroeid.

Ook is de kennis over waterkeringen verbeterd. De Adviescommissie Water staat daarom achter de keuze van het kabinet om het waterveiligheidsbeleid te actualiseren en dat te baseren op overstromingsrisico’s.

Waterschap Zuiderzeeland organiseert voorleesontbijt op 62 scholen in Flevoland

Waterschap Zuiderzeeland organiseert op woensdag 18 januari 2012 een voorleesontbijt op 62 scholen (107 groepen, 2385 leerlingen) door heel Flevoland. Tijdens dit ontbijt lezen bestuurders (heemraden en AV-leden), medewerkers en vrijwilligers van het waterschap verhaaltjes over het waterschap voor aan de groepen 3 van deze basisscholen.

Overmatige begroeiing uiterwaarden wordt aangepakt

Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) maakt 75 miljoen euro vrij om overmatige begroeiing in de uiterwaarden van de grote rivieren aan te pakken. Om de waterveiligheid op peil te houden wordt tot 2016 de begroeiing op bepaalde locaties gemaaid, gesnoeid en gekapt.

Onveilig zwemmen niet populair in Overijssel

Op een mooie zomerdag neemt de jeugd in Overijssel vanaf bruggen en sluizen nog wel eens een duik in het water. Of er wordt gezwommen in andere wateren die niet als zwemwater zijn bedoeld. Het overgrote deel van de inwoners van Overijssel is hiertegen, omdat het niet veilig is, zo blijkt uit onderzoek.