Prof.dr. Peter Deen “Moleculaire oorzaken van de verstoringen in het watermanagement van de mens”

Zoetwater is essentieel voor ons leven op aarde. De hoeveelheid zoetwater op aarde is echter beperkt, onevenwichtig verdeeld en wordt verspild, met grote problemen als gevolg. Water is essentieel voor leven. Als mens bestaan we voor 70 procent uit water.

Lees meer