Kabinet schrapt vrijheden voor gedetineerden

Externe vrijheden voor gedetineerden, zoals het penitentiair programma en het penitentiair verlof, gaan verdwijnen. Alleen het incidenteel verlof blijft gehandhaafd. Daarmee komt een einde aan de zogeheten detentiefasering. In plaats daarvan kunnen gedetineerden in aanmerking komen voor elektronische detentie.

Lees meer

Opsluiting om de maatschappij veiliger te maken?

De ISD-maatregel (Inrichting Stelselmatige Daders) verkeert in een spagaat tussen opsluiting enerzijds en zorg en resocialisatie anderzijds. Dat stelt Sanne Struijk in haar proefschrift De ISD in perspectief. Een studie naar de ISD-maatregel in het licht van het Nederlands strafrechtelijk sanctiestelsel ter bestrijding van recidive en criminele overlast. De maatregel is in 2004 ingevoerd als oplossing voor de recidive en overlast door zogeheten veelplegers. Struijk beveelt onder andere aan dat het perspectief van hulp en steun aan deze daders niet ondergeschikt moet worden gemaakt aan de korte termijn-doelstellingen van een veiliger maatschappij en beëindiging van de recidive. Zij promoveert donderdag 22 december 2011 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Lees meer

Steeds minder vrijheidsbeperking dankzij zorgprofessionals

Het blijven zoeken naar alternatieven voor vrijheidsbeperking in de zorg is effectief. Dat concludeert staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens haar is er een sterke beweging c.q. een professionaliseringsslag gaande in de langdurige zorg, waardoor het mogelijk is vrijheidsbeperkingen steeds meer terug te dringen.

Lees meer

Terugdringen vrijheidsbeperking niet zonder dialoog met de cliënt

De kwaliteit en veiligheid van zorg voor cliënten die langdurig in hun vrijheid beperkt worden is niet altijd in orde. De uitvoering van het ondersteuningsplan en van de vrijheids­beperking kan beter. Ook moeten cliënten en hun vertegenwoordigers meer betrokken worden bij de invulling van het ondersteuningsplan en het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Lees meer