We werken steeds meer gefragmenteerd

ICT-middelen, zoals laptops en mobiele telefoons, maken het mogelijk om betaald werk, maar ook bijvoorbeeld vrijetijdsactiviteiten, steeds meer gefragmenteerd over verschillende tijdstippen en locaties te verrichten.

a-digital trainFotocredits: Playing Futures: Applied Nomadology (cc)

Werken wordt dan bijvoorbeeld afgewisseld met sporten, de kinderen ophalen, of de boodschappen doen. Of er wordt gewerkt op voorheen minder gebruikelijke locaties, bijvoorbeeld vanuit huis, de trein, of in een café.

Lees meer

Caire.nu brengt revalidanten en vrijwilligers in contact

Revalidatiecentrum Het Roessingh in Enschede is een van de eerste organisaties die gebruik maakt van een online ontmoetingsportaal waarbij revalidanten en vrijwilligers met elkaar in contact kunnen komen. Caire.nu heeft dit online hulpnetwerk voor mantelzorgers, vrijwilligers en hulpvragers ontwikkeld.

Lees meer

Revalidatieprogramma ‘Actief Meedoen’ activeert ouderen met visuele beperking

Deelnemers blijken baat te hebben bij een groepsrevalidatieprogramma dat zich richt op verbetering van de participatie van visueel beperkte ouderen. Het programma ‘Actief meedoen’ dat bewegingswetenschapper Manna Alma van het UMCG samen met Koninklijke Visio heeft ontwikkeld, traint deelnemers o.a. op praktische en probleemoplossende vaardigheden en lichamelijke fitheid. De eerste evaluatie laat zien dat deelnemers hier baat bij hebben. Op 7 maart 2012 promoveert Alma op de resultaten van haar onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Lees meer

Meer kinderen doen mee, maar doelstelling niet gehaald

Staatssecretaris De Krom heeft de SCP-publicatie ‘Kunnen meer kinderen meedoen?’, naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit rapport beschrijft de vrijetijdsbesteding (‘maatschappelijke participatie’) van arme en niet-arme kinderen voor en na inzet van het beleid ‘Kinderen doen mee!’.

Lees meer

Hoe belangrijk zijn clubs en verenigingen voor Nederlanders?

De internationale Let’s Colorbeweging van AkzoNobel inspireert mensen om kleur in hun dagelijkse leven aan te brengen. Na succesvolle projecten in Brazilië, India, Frankrijk, Engeland, Zuid-Afrika, Turkije en Nederland is Flexa Let’s Color op zoek gegaan naar nieuwe projecten in Nederland.

Lees meer