Gezinnen met kinderen slechts bij uitzondering in vreemdelingenbewaring

Gezinnen met minderjarige kinderen worden bij uitzondering in vreemdelingenbewaring geplaatst. Op dit moment mogen deze gezinnen nog maximaal twee weken in vreemdelingenbewaring, maar staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie wil dat ze alleen nog in bewaring kunnen komen als ze zich eerder aan het toezicht hebben onttrokken.

Fred TeevenFred Teeven Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Als dit niet het geval is, komt een gezin terecht in een gezinslocatie. Ook op deze gezinslocaties staat terugkeer voorop. Zo krijgen bewoners meer activiteiten aangeboden die hierop gericht zijn.

Leers mag op dit moment geen Somaliërs uitzetten

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een zaak van een Somalische vreemdeling geoordeeld dat er op dit moment geen zicht op uitzetting binnen een redelijke termijn bestaat naar Somalië. Dit is een voorwaarde om een vreemdeling die geen verblijfsrecht heeft in Nederland, in zogenoemde vreemdelingenbewaring te mogen stellen. De bewaring van de Somalische vreemdeling is daarom onrechtmatig.

‘Terugkeerhuizen niet in belang van kind’

De Nederlandse regering heeft de afgelopen jaren krachtig ingezet op de terugkeer van alleenstaande minderjarige vreemdelingen naar hun land van herkomst. Sinds begin 2011 heeft UNICEF Nederland dit beleid geëvalueerd. De bevindingen staan in het rapport “Return of separated children to return houses in countries of origin“, dat is gepresenteerd. Belangrijkste conclusie: het beleid houdt te weinig rekening met de belangen van het kind zelf en is daarmee in strijd met het Kinderrechtenverdrag.

Aandacht voor psychische zorg vreemdelingen met zelfmoordplannen

Hoe triest ook, zelfmoord en zelfmoordpogingen van (ex-)asielzoekers en illegale vreemdelingen zijn nooit uit te sluiten. Hoe goed de medische, psychologische en psychiatrische zorg voor vreemdelingen ook is, en hoe goed de medewerkers van de verschillende diensten problemen van vreemdelingen ook signaleren en doorgeven. Dat schrijven minister Leers (Immigratie, Integratie en Asiel) en Schippers (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer.

‘Uitzetten criminele vreemdelingen illusiepolitiek Leers’

Minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) dient vandaag vijf wetsvoorstellen in om het vreemdelingenbeleid verder aan te scherpen. Leers wil vreemdelingen die de wet overtreden snel kwijt. Maar uitzetten is behalve disproportioneel vaak onuitvoerbaar.