Milde vogelgriep op legkippenbedrijf in Hagestein

In Hagestein (Utrecht) is bij een legkippenbedrijf met vrije uitloop het vogelgriepvirus aangetroffen. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om een milde H7 variant van het vogelgriepvirus, die geen bedreiging vormt voor de volksgezondheid.

Samenwerking bestrijding zoönosen vastgelegd

Tijdens het internationale Q-koorts symposium op 7 juni 2012 ondertekenen de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), GGD Nederland, de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en het RIVM een convenant. Daarin is bekrachtigd op welke manier deze partijen in de toekomst samen willen werken om de bestrijding van ziekten die van dier op mens overgedragen kunnen worden (zogenaamde zoönosen) efficiënt aan te pakken.

Vogelgriep in Kelpen-Oler milde variant

De uitbraak van vogelgriep (Aviaire influenza, AI) op een kalkoenbedrijf in Kelpen-Oler (Limburg) gaat om een laag pathogene (milde) variant. Dat schrijft staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) op 19 maart 2012 in een brief aan de Tweede Kamer.

Vogelgriep in Kelpen-Oler

In Kelpen-Oler (Limburg) is bij een kalkoenbedrijf het vogelgriepvirus aangetroffen. Het gaat om een H5 variant van het vogelgriepvirus. Waarschijnlijk gaat het hier om de milde variant. Dat wordt nu nader onderzocht.

Alle 42.700 kalkoenen op het bedrijf worden geruimd, conform de regelgeving van de Europese Unie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat op zondag 18 maart 2012 deze ruiming uitvoeren.

Milde variant vogelgriep in Zuidwolde

Bij een handelsbedrijf in vogels in Zuidwolde (Drenthe) is een milde variant van Aviare Influenza vastgesteld. De milde vogelgriep is vastgesteld bij 160 zwanen die bestemd waren voor de export. De zwanen worden in het wild gehouden en worden gevangen voordat ze verhandeld worden. Vogelgriep komt vrij algemeen voor bij in het wild levende vogels. De besmetting kwam aan het licht omdat de dieren voor export getest moeten worden.

Gevaar van bioterrorisme beperkt Erasmus MC

De National Science Advisory Board for Biosecurity (NSABB) in de Verenigde Staten heeft geadviseerd dat de onderzoeksresultaten van virologen van het Erasmus MC gepubliceerd mogen worden, maar dat bepaalde gedetailleerde informatie over de methoden en resultaten geheim moet blijven. De onderzoekers hebben hun bedenkingen bij dit advies, maar zullen het respecteren. De Rotterdamse virologen hebben

Milde vogelgriep in Zuidwolde

Bij een handelsbedrijf in vogels in Zuidwolde (Drenthe) is een milde (laag pathogene) variant van Aviare Influenza vastgesteld. De milde vogelgriep is vastgesteld bij 83 zwanen die bestemd waren voor de export.