Het verschil tussen PAGO en PMO

werkhelm rood

In de Arbowet staat dat je verplicht bent om je werknemers eens in de zoveel tijd een gezondheidskundig onderzoek aan te bieden. Voor deze onderzoeken zijn veel verschillende termen en afkortingen in omloop. Preventief medisch onderzoek, PAGO, PMO, periodiek medisch onderzoek… Soms lijkt het wel alsof er elke dag nieuwe begrippen bij komen. Bij veel … Lees meer

Burgers zelf verantwoordelijk voor hun welbevinden

Burgers en organisaties van de stad Maastricht zullen in de toekomst, nog meer dan nu, gebruik moeten maken van hun eigen vitaliteit om de kwaliteit van leven in de Maastrichtse samenleving te garanderen. De eigen menskracht van bewoners en het bundelen van krachten van verenigingen, organisaties en bedrijven vormen de motor om de sociale ambitie van de stad in te vullen.

Lees meer

Wereld Tai chi dag op zaterdag 27 april 2013

Op zaterdag 27 april 2013 is het Wereld Tai Chi Dag. In meer dan 65 landen, verspreid over de hele wereld, komen mensen tussen 10.00 en 11.00 uur samen om Tai Chi te beoefenen.

Traditionele Tai Chi Chuan

Via de verschillende tijdzones ontstaat zo een 24-uurs golf van Tai Chi die de hele wereld rond gaat, als een wave door een stadion.

Lees meer

Actief ouder worden en solidariteit tussen generaties

Het Europees jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen generaties is officieel geopend. Kernboodschap tijdens de opening: het vergrijzingsvraagstuk moeten we met elkaar oplossen.

Die boodschap werd benadrukt door een verrassende openingshandeling: vier puzzelstukken -symbool voor de vier generaties– werden in elkaar gelegd. Waar we vroeger drie generaties hadden, zijn dat er tegenwoordig vier: jeugd, volwassenen, vitale ouderen en kwetsbare ouderen. Alle vier moeten zij een bijdrage leveren aan de opgave die ons te wachten staat.

Lees meer