Meer onderzoek naar populatie bruinvis

Er moet meer onderzoek komen naar de populatie van de bruinvis in Nederlandse wateren. Dat heeft staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) woensdag 23 november 2011 gezegd bij het in ontvangst nemen van het bruinvisbeschermingsplan.

Rapport Unep legt falen Shell in Nigeria bloot

Het Unep rapport dat, woensdag 4 augustus 2011, is aangeboden aan de Nigeriaanse overheid, geeft een onthutsend beeld van de gevolgen van de bedrijfsvoering van Shell in Nigeria. Nu ook het VN milieubureau Unep onweerlegbaar vaststelt dat de Nigeriaanse regio Ogoniland extreem is vervuild,

Greenpeace beschermt natuurgebied in Duitse Noordzee met stenen

Greenpeace legt op dit moment grote natuurstenen neer in een natuurgebied bij het eiland Sylt in het Duitse deel van de Noordzee. Ondanks de beschermde status van dit gebied, het Sylter Buitenrif, beschadigt schadelijke bodemvisserij hier veelvuldig het onderwaterleven.

Noordzee staat stijf van de schol

Er komt volgens de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) flink meer schol voor in de Noordzee. Verwacht wordt dat ook de haringstand flink zal toenemen. Beide vissoorten hebben geprofiteerd van de afname van de visserijdruk. De toestand van de kabeljauw in de Noordzee is nog steeds zorgelijk.

Greenpeace lanceert Noordzeetoer

Greenpeace geeft maandag 30 mei 2011 om 12:00 uur in Amsterdam het startschot voor een scheepsexpeditie op de Noordzee. De milieuorganisatie gaat de komende weken campagnevoeren om kwetsbare natuurgebieden op zee beschermd te krijgen tegen vissersnetten en andere schadelijke activiteiten. Henk Schiffmacher zal het

Haringstand stabiliseert; scholbestand ontwikkelt zich goed

De druk van de visserij op de visbestanden in de Noordzee is in de afgelopen jaren afgenomen. Vooral schol heeft geprofiteerd van deze afname. Het bestand is flink gegroeid en ligt boven het voorzorgniveau. De haringstand stabiliseert