Vimpat (lacosamide) stroop 15 mg/ml teruggeroepen

In een aantal batches Vimpat stroop is een uitkristallisering gezien van de werkzame stof lacosamide. Dit kan leiden tot een onder- of overdosering. Vimpat stroop wordt daarom teruggeroepen. Bij de andere formuleringen (tabletten en oplossing voor infusie) doet dit kwaliteitsprobleem zich niet voor.

Lees meer