Peter van Uhm nieuwe ambassadeur Hulphond Nederland

Peter van Uhm heeft maandagavond 6 mei 2013 in de uitzending van Pauw en Witteman bekend gemaakt dat hij is aangetreden als ambassadeur van Hulphond Nederland. Als ambassadeur gaat de heer van Uhm zich inzetten om de bekendheid van Hulphond Nederland verder te vergroten.

Uitzending Pauw & Witteman maandag 6 mei 2013

Vanuit zijn rol als voormalig Commandant der Nederlandse Strijdkrachten zal hij zich vooral sterk maken om hulphonden voor veteranen met een Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS) onder de aandacht te brengen.

Lees meer

Veteranen verdienen bijzondere waardering

Uit het jaarlijkse onderzoek van het Veteraneninstituut en Blauw Research naar de Nederlandse opinie over veteranen blijkt dat Nederlanders een positief beeld hebben van veteranen.

Veteranen, onze missie

Een aanzienlijk deel vindt ook dat militaire uitzendervaringen van toegevoegde waarde zijn op de arbeidsmarkt. Ruim duizend respondenten namen in 2012 deel aan dit online vragenlijstonderzoek.

Lees meer

Hulphond Nederland plaatst eerste hond bij veteraan met PTSS

Hulphond Nederland maakt bekend dat zij de eerste Hulphond heeft afgeleverd voor militaire veteranen met een post traumatisch stress syndroom (PTSS). Dit is een geestelijke stoornis die veteranen kunnen oplopen als zij naar oorlogsgebieden worden uitgezonden.

Lees meer