“Verzorgingsstaat houdbaar als we investeren in goede kinderopvang”

Anton Hemerijck, hoogleraar institutionele beleidsanalyse aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam, betoogt in zijn nieuwe boek ‘Changing Welfare States’ dat ook de eurocrisis en vergrijzing geen bedreiging hoeven te vormen voor de toekomst van de Europese verzorgingsstaat.