Vuurwerkvrije zones rondom verpleeg- en verzorghuizen

vuurwerkvrije zone

82% van de ouderen is voorstander van vuurwerkvrije zones, met name rondom verpleeg- en verzorghuizen. 23% van hen ziet het liefst dat vuurwerk helemaal verboden wordt. Deze cijfers komen uit onderzoek van seniorenorganisatie Unie KBO onder 750 ouderen in Nederland. Geen liefhebberij De Nederlandse senioren zijn geen grote liefhebbers van vuurwerk: 99% steekt het zelf … Lees meer

Patiënten hebben nog te weinig zicht op de beste zorgaanbieder

Patiënten beschikken op dit moment nog niet over voldoende informatie om een kwalitatieve keuze te kunnen maken tussen verschillende zorgaanbieders zoals verpleeg- en verzorgingshuizen.

Transparantie over kwaliteit zorg nog niet voldoende

Na de inwerkingtreding van de Kwaliteitswet Zorginstellingen in 1996 zijn er verschillende initiatieven geweest om het inzicht in de kwaliteit van de zorg te vergroten, maar deze hebben nog niet geleid tot voldoende transparantie.

Lees meer

Zorg voor huisdieren in zorginstellingen slecht geregeld

Bij steeds meer verpleeg- en verzorgingshuizen zijn huisdieren welkom. In recent onderzoek van het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) gaf driekwart van de instellingen aan huisdieren toe te laten.

Huisdieren in verzorgingshuizen

Dat is prettig voor de ouderen, want huisdieren hebben positieve effecten op hun gezondheid. Helaas blijkt ook dat de zorg voor huisdieren in de instellingen vaak slecht geregeld is. Het LICG vindt dat dit beter moet.

Lees meer

Zorginstelling laat bewoners betalen voor toiletpapier

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een Haagse zorginstelling Stichting Saffier een aanwijzing gestuurd omdat deze ten onrechte kosten in rekening bracht voor toiletpapier en het wassen van eigen linnengoed van bewoners. Deze diensten horen gratis te zijn. Het verzorgingshuis moet de diensten voortaan zonder bijbetaling leveren en de bewoners de eerder onterecht gemaakte kosten vergoeden. Stichting Saffier heeft de NZa laten weten de bijbetalingen te staken.

Lees meer

Duizenden tompoucen voor bewoners verzorgingshuizen

Op zaterdag 28 april 2012 gaan medewerkers van Nationale-Nederlanden bij verschillende bejaarden- verzorgings- en verpleeghuizen in Nederland oranje tompoucen uitdelen. Daarmee willen de medewerkers van de verzekeraar de bewoners een hele fijne Koninginnedag toewensen. In totaal worden ruim 70.000 oranje tompoucen uitgedeeld.

Lees meer