Patiënten ervaren onnodige zorg

Er wordt niet altijd doelmatig gewerkt in de zorg. Het komt voor dat onderzoeken dubbel worden uitgevoerd en mensen ervaren dat zij zonder noodzaak voor een vervolgafspraak naar een arts moeten. Dat zijn resultaten uit de meldactie ‘Zuinig met Zorg’ van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), waarin vijftienhonderd deelnemers hun inzichten gaven over mogelijke besparingen in de gezondheidszorg. De NPCF ziet zich met de resultaten gesteund in haar standpunt dat besparingen mogelijk zijn als er betere afstemming tussen zorgverleners plaatsvindt.

Verpleegkundigen en verzorgenden staan steeds vaker voor dilemma’s

Krappe indicaties en personeelstekort in de zorg stellen verpleegkundigen en verzorgenden steeds vaker voor dilemma’s. Moeten ze zich houden aan de indicatie of de zorg geven die ze zelf nodig vinden? Of moeten ze hun vrije dag opgeven om de onderbezetting op te vangen? De meerderheid (70%) van de verpleegkundigen en verzorgenden vindt dat ze