Sterke vergrijzing onder medisch geschoolden

Onder werkenden met een medisch beroep is het aandeel 55-plussers hoger dan onder andere werkenden in de zorg. Sinds het begin van deze eeuw is de vergrijzing in de zorg sterker dan gemiddeld in andere sectoren.

Prestatiegericht leiderschap geeft verpleegkundige meer stress

Verpleegkundigen en verzorgenden die veel stress ervaren in hun werk nemen sneller ontslag en stoppen eerder met hun beroep. Een hoge tijdsdruk, weinig overlegmogelijkheden in het team en een prestatiegerichte leiderschapsstijl geven meer kans op stresssymptomen, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL, AMC en CEG/RVZ in het International Journal of Nursing Studies.

Verpleegkundigen en verzorgenden willen meer waardering

Meer waardering en een gelijkwaardiger verhouding met de top van de organisatie maken het werk van verpleegkundigen en verzorgenden aantrekkelijker. Zorgpersoneel is erg betrokken bij de organisatie maar deze betrokkenheid lijkt niet altijd wederzijds.

Verpleegkundigen en verzorgenden willen extra scholing palliatieve zorg

Driekwart van de verpleegkundigen en verzorgenden heeft behoefte aan extra scholing over palliatieve zorg. Dit is sinds 2002 onveranderd, ondanks nieuwe richtlijnen en de toename aan scholing, instrumenten en consultatiemogelijkheden, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL en EMGO+ in het tijdschrift voor verpleegkundigen TVZ.

Oudere verpleegkundige stressbestendig

Veel verpleegkundigen en verzorgenden willen wel doorwerken tot hun 65ste maar hun werkgever moet ze dan extra steunen. Bijvoorbeeld door ze minder lichamelijk zwaar werk te laten doen en minder onregelmatige diensten te laten draaien. Anders dreigt voortijdige uitval. Maar of dit ook voor iedereen haalbaar is?

Verzorgenden leren vaardigheden op afstand

Het Graafschap College en Practinet hebben op woensdag 14 december 2011 een contract ondertekend om samen blended learning modules te gaan aanbieden voor verzorgenden in opleiding in de regio.

De zorg verandert, de verpleegkundige ook

Momenteel doen mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen vaak hetzelfde werk. Dat leidt tot een gebrek aan uitdaging in het werk, één van de belangrijkste redenen om te vertrekken uit de zorg. Dit is een van de bevindingen uit recent NIVEL-onderzoek, dat ook komt met een aantal aanbevelingen om werken in de zorg nog aantrekkelijker te maken.