Aanhoudende droogte vraagt om maatregelen

Nederland heeft te maken met een feitelijk watertekort en als gevolg van de aanhoudende droogte blijven maatregelen nodig. Aan de vraag naar zoetwater in Zuid-Holland kan worden niet meer volledig worden voldaan. Vanochtend is daarom het Management Team Watertekorten (MTW) voor het eerst sinds 2003 bij elkaar geweest om de situatie rond de aanhoudende droogte … Lees meer

Nieuwe mogelijkheden voor maïsteelt op door zout aangetaste landbouwgrond

Wereldwijd is verzilting van het landbouwareaal een van de belangrijkste problemen voor een continue en betrouwbare voedselvoorziening. Zoals de meeste landbouwgewassen is maïs vrij gevoelig voor hoge zoutconcentraties in de bodem. Fatma Zaki Mostafa Ali onderzocht welke

Lees meer