Verzekeringsartsen positief over protocol depressie

“Een nieuw ontwikkelde wijze van implementatie leidt tot het beter volgen van het verzekeringsgeneeskundig protocol depressie bij een WIA beoordeling van een cliënt met depressieve klachten”, aldus Feico Zwerver.

Voorzitter KNMG kijkt voor- en achteruit

Traditioneel is de jaarwisseling een moment van reflectie en vooruitzien. Zeker deze keer. Want 2010 is een bewogen jaar geweest en 2011 belooft minstens zo bewogen te worden. Ik noem een paar ontwikkelingen.