DeltaScan deliriumzorg

Nieuwe techniek ontdekt verwardheid sneller

Het St. Antonius Ziekenhuis maakt gebruik van een nieuwe techniek om signalen van een delirium (verwardheid) bij patiënten snel te herkennen. De zogenoemde DeltaScan is een EEG-monitor die deltagolven in de hersenen van patiënten meet. Met behulp hiervan kan een (mogelijk) delirium eerder worden vastgesteld en de behandeling aangepast worden. Patiënten herstellen hierdoor sneller, kunnen eerder naar

Delirium voorspelt slechte prognose patiënt

Delier (of delirium) is een plotseling optredende vorm van verwardheid. Het is één van meest voorkomende complicaties bij oudere mensen in het ziekenhuis. Ouderen met dementie lopen het grootste risico, wat de nauwe samenhang tussen deze twee stoornissen onderstreept.

UT-promovenda biedt ‘Inzicht in verwardheid’

Na een open-hartoperatie is er een grote kans op een delirium, acuut optredende verwardheid. Een delirium gaat gepaard met veel negatieve gevolgen voor de gezondheid, zoals bijvoorbeeld verhoogde mortaliteit en toename van heropnames. Promovenda Sandra van Hogen-Koster van de Universiteit Twente vervaardigde voor de afdeling thoraxchirurgie van het Medisch Spectrum Twente een delirium risicochecklist met

Dynamisch Licht voor Intensive-Carepatiënten

In de serie publiekslezingen ‘Dokter op dinsdag’ geeft intensivist Peter de Jager op dinsdag 22 maart een lezing over het dynamisch licht, waarmee de nieuwe patiëntenkamers van de Intensive Care zijn uitgerust.