Intensieve handhaving werkt bij dierverwaarlozing

Intensieve handhaving door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft er toe geleid dat het dierenwelzijn op 50 veeteeltbedrijven het afgelopen jaar sterk verbeterd is.

koe

Daardoor is verscherpt toezicht op deze bedrijven niet langer nodig. Tegelijkertijd komen er jaarlijks nieuwe bedrijven bij waar de NVWA het toezicht moet verscherpen.

Lees meer

Zorgcentrum Complexcare onder verscherpt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Zorgcentrum Complexcare in Maartensdijk onder verscherpt toezicht gesteld. De inspectie doet dit vanwege structurele tekortkomingen in de zorgverlening en een gebrek aan vertrouwen in de directie van Zorgcentrum Complexcare om hier op korte termijn verandering in te brengen.

Lees meer

VUmc blij met opheffen verscherpt toezicht

VUmc is blij met het opheffen van het verscherpt toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

VU medisch centrum

Maandag 4 maart 2013 heeft de Inspectie aan VUmc laten weten vertrouwen te hebben in de maatregelen die de nieuwe raad van bestuur heeft genomen om de patiëntveiligheid te bevorderen.

Lees meer

VUmc onder verscherpt toezicht

Naar aanleiding van recente berichten in de media over het conflict tussen medisch specialisten in het VUmc, heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie) de raad van bestuur om opheldering gevraagd. Daaruit blijkt dat het VUmc de inspectie onjuist heeft geïnformeerd over dit conflict. Omdat de inspectie onvoldoende vertrouwen in het bestuurlijk optreden van de bestuurder heeft en vanwege het mogelijke risico voor de patiëntveiligheid, heeft de inspectie het VUmc onder verscherpt toezicht gesteld.

Lees meer

Verscherpt toezicht voor Pergamijn in Echt verlengd

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht voor Pergamijn verlengd met een periode van drie maanden. Pergamijn heeft de kwaliteit en de veiligheid van de zorg aan 4 cliënten verbeterd, maar moet deze verder in de organisatie verankeren. Ook moet de zorg aan 14 andere cliënten verbeteren.

Lees meer