Verpleeghuis Oudshoorn opent nieuwe locatie

Op 25 mei jl. is officieel de nieuwe locatie geopend van de somatische dagbehandeling van Verpleeghuis Oudshoorn. Vooruitlopend op de nieuwbouw van Verpleeghuis Oudshoorn is er een scheiding gemaakt tussen de somatische en de psychogeriatrische dagbehandeling, omdat de somatische dagbehandeling beter past in de omgeving van een ziekenhuis en de psychogeriatrische dagbehandeling beter past in een verpleeghuis.

Lees meer

Samenwerking tussen UMC St Radboud en verpleeghuizen vernieuwd

Het bestaande samenwerkingsverband tussen verpleeghuizen en het UMC St Radboud is uitgebreid en vernieuwd. Dit wordt op 14 september bekrachtigd met een nieuwe naam: UKON, Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen. Bij het samenwerkingsverband UKON zijn momenteel tien ouderenzorgorganisaties uit Zuid-Nederland aangesloten. Deze organisaties omvatten verpleeghuizen en verzorgingshuizen en bieden ook vaak thuiszorg, hospicezorg en transmurale zorg. Samen met de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het UMC St Radboud ontwikkelen zij kennis op het gebied van de ouderengeneeskunde en zijn zij de eersten die deze kennis ook daadwerkelijk toepassen.

Lees meer