Zorg voor huisdieren in zorginstellingen slecht geregeld

Bij steeds meer verpleeg- en verzorgingshuizen zijn huisdieren welkom. In recent onderzoek van het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) gaf driekwart van de instellingen aan huisdieren toe te laten.

Huisdieren in verzorgingshuizen

Dat is prettig voor de ouderen, want huisdieren hebben positieve effecten op hun gezondheid. Helaas blijkt ook dat de zorg voor huisdieren in de instellingen vaak slecht geregeld is. Het LICG vindt dat dit beter moet.

Lees meer

Duizenden tompoucen voor bewoners verzorgingshuizen

Op zaterdag 28 april 2012 gaan medewerkers van Nationale-Nederlanden bij verschillende bejaarden- verzorgings- en verpleeghuizen in Nederland oranje tompoucen uitdelen. Daarmee willen de medewerkers van de verzekeraar de bewoners een hele fijne Koninginnedag toewensen. In totaal worden ruim 70.000 oranje tompoucen uitgedeeld.

Lees meer

Wie betaalt noodzakelijke vernieuwingen in verpleeg- en verzorgingshuizen?

Mensen gaan op steeds latere leeftijd naar een verpleeg- of verzorgingshuis en hebben dan ook zwaardere zorg nodig. Om cliënten met die zwaardere zorgvraag optimaal te kunnen helpen, hebben veel zorgorganisaties hun huizen en voorzieningen aangepast en vernieuwd.

Uit onderzoek van ActiZ blijkt dat voor deze zorgorganisaties nu een financiële strop dreigt, omdat ze geen inkomsten hebben en wel fors hebben geïnvesteerd.

Lees meer

Dagbesteding en rollators kunnen ook uit AWBZ en Wmo

Als ik met mijn kinderen naar de Efteling ga, wordt dat een duur dagje. Dan ben ik een paar honderd euro kwijt. Dat geldt voor iedere burger: voor tijdsbesteding overdag geef je geld uit, en soms heel veel. Ook zieke burgers in verzorgings- en verpleeghuizen willen overdag wat doen, net als iedereen. Dat komt niet door hun aandoeningen.

Daarom moet dagbesteding niet uit de AWBZ betaald worden. Dat is zuur voor degenen die krap bij kas zitten. Dat is het ook voor mensen met weinig geld die buiten een verpleeghuis of verzorgingshuis verblijven: die hebben geen geld voor leuke dagbestedingen zoals een uitje naar de Efteling.

Lees meer

Goede zorg is meer dan voldoende handen aan het bed

Een goede kwaliteit in de langdurige zorg is niet alleen afhankelijk van voldoende handen aan het bed en een hoog opleidingsniveau van de verpleegkundigen.

Afstemming op de zorgvraag van bewoners, een goede werksfeer, samenwerking en overdracht, tevredenheid met het werk en een laag ziekteverzuim blijken zeker zo belangrijk.

Lees meer

Zak- en kleedgeld bewoners verpleeg- en verzorgingshuizen te laag

Bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen met een laag inkomen hebben te weinig geld om van te leven. Zij krijgen 290 euro zak- en kleedgeld per maand. Daar moeten zij onder andere aanvullende ziektekosten, wassen van kleding, kapper en uitjes van betalen. Bij de berekening van zak- en kleedgeld is de overheid uitgegaan van 20 euro tot 35 euro voor het wassen van kleding.

Nu blijkt uit onderzoek van het Nibud dat de werkelijke kosten voor de was tussen de 73 euro en 110 euro liggen. LOC pleit er voor de was voortaan uit de Awbz te betalen of het zak- en kleedgeld te verhogen. Dat heeft LOC maandag 13 februari 2012 aan de Tweede Kamer laten weten.

Lees meer