Vermiljoenkever beschermd

De vermiljoenkever is door staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) als beschermde inheemse diersoort aangewezen onder de Flora- en faunawet.

Vermiljoenkever

Hiermee voldoet Nederland aan de verplichting van de Habitatrichtlijn.