Sporten en griep: twee gouden regels

Sportzorg.nl heeft twee gouden regels opgesteld waar de sporter op moet letten bij sporten met een griep. Een griepepidemie betekent dat verkoudheden, griepaanvallen en andere infectieziekten weer in groten getale de kop kunnen opsteken. Ofschoon de niet-sporter al gauw zal zeggen dat het niet verstandig is om te sporten als je ziek bent, leeft de vraag onder fanatieke sporters wel degelijk.

Nieuw vaccin veelbelovend in strijd tegen verkoudheidsvirus

Het onderzoek van Tobias Kamphuis heeft een mogelijk vaccin opgeleverd tegen het respiratoir syncytieel virus (RSV). RSV wordt gezien als een van de belangrijkste veroorzakers van verkoudheid. Bij baby’s, jonge kinderen en ouderen kan het gevaarlijke lagere-luchtweginfecties veroorzaken. Een vaccin zou de ziekte en sterfte ten gevolge van infectie met RSV sterk verminderen.

Lang leve(n) de witte bloedcellen

Iedereen heeft wel eens de griep of last van een verkoudheid. Vaak zijn virussen de boosdoeners. Als een virus wordt ingeademd en de longcellen binnendringt, neemt het lichaam meteen allerlei maatregelen om het virus zo snel mogelijk te lijf te gaan.

Griep en verkoudheid actueel in kaart

Twitter is steeds meer hét medium om te zien wat er leeft onder de mensen en krijgt een steeds sterkere voorspellende kracht. A.Vogel volgt en registreert daarom, in samenwerking met Twirus.com, sinds 1 september de tweets