Aantal verkeersdoden kan nog verder omlaag

Sinds de jaren zeventig is het aantal verkeersdoden, ondanks de toegenomen verkeersintensiteit, met een factor vijf gedaald van ruim 3.200 naar 640. Het streefcijfer voor 2010 is gesteld op maximaal 500. Dat die grens nog verder omlaag kan, blijkt uit de nieuwe editie GO!Mobility van RAI Vereniging. Met name met de veelbelovende onderzoekstechniek ‘naturalistic driving’ valt nog veel veiligheidswinst te behalen.

Geestbeïnvloedende medicijnen verminderen ten behoeve van verkeersveiligheid nog niet gelukt

Bij het streven om het aantal verkeersdoden in Europa terug te dringen zouden artsen een positieve rol kunnen spelen door minder medicatie voor te schrijven die van invloed is op de geest.

Promovenda Silvia Ravera constateert echter dat het gebruik van deze zogeheten psychotrope geneesmiddelen de afgelopen jaren vrij constant is gebleven. Antidepressiva en met name de SSRI’s (selectieve serotonine-heropnameremmers) werden zelfs méér voorgeschreven. Dit terwijl juist deze geneesmiddelen als groep worden geassocieerd met het hoogste risico op het krijgen van een verkeersongeval, hoewel experimenteel en epidemiologisch onderzoek deze relatie niet altijd consistent aan het licht bracht.