Gezond binnen leven met een gezond binnenmilieu

Mensen brengen het grootste deel van hun tijd binnen door, vooral in de eigen woning. Overheidsbeleid heeft veel goeds gedaan voor de kwaliteit van het binnenmilieu. Sommige problemen blijken echter hardnekkig, zoals gebrekkige ventilatie. Daarnaast zijn er nieuwe ontwikkelingen, zoals vergrijzing en thuiswerken, en worden huizen anders gebruikt dan voorheen. De Gezondheidsraad pleit voor een geïntegreerde, proactieve aanpak, waarbij gekeken wordt naar de binnenmilieukwaliteit als geheel en de ontwikkelingen die hieraan raken.

Lees meer

Tot 2025 jaarlijks 50 duizend huishoudens erbij

Tot 2025 zal het aantal huishoudens in Nederland met 630 duizend toenemen tot 8,2 miljoen, zo blijkt uit de huishoudensprognose van het CBS. Deze groei van 50 duizend per jaar is iets minder dan die over de afgelopen twaalf jaar. Ook na 2025 zal het aantal huishoudens blijven groeien, tot 8,6 miljoen in 2060. In de toekomst zijn er door vergrijzing vooral meer alleenstaanden.

Lees meer

Nederlandse werkgevers maken weinig werk van ‘langer doorwerken’

In de meeste westerse landen liggen er grote uitdagingen in de omgang met een vergrijzende samenleving. De vergrijzing heeft niet alleen gevolgen voor de uitgaven van de verzorgingsstaat, maar ook voor de samenstelling en het niveau van het arbeidsaanbod op de arbeidsmarkt.

Hoewel er diverse maatregelen zijn voorgesteld om de participatie van oudere werknemers te verhogen, is er slechts beperkt inzicht in de manier waarop werkgevers zich gedragen in de richting van oudere werknemers. Het doel van dit proefschrift is het verbeteren van ons begrip van attitudes van de werkgevers en de acties voor oudere werknemers.

Lees meer

“Verzorgingsstaat houdbaar als we investeren in goede kinderopvang”

Anton Hemerijck, hoogleraar institutionele beleidsanalyse aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam, betoogt in zijn nieuwe boek ‘Changing Welfare States’ dat ook de eurocrisis en vergrijzing geen bedreiging hoeven te vormen voor de toekomst van de Europese verzorgingsstaat.

Lees meer

Stimulans aanpak van ouderenmishandeling

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten was op 20 september 2012 aanwezig op de VN ministeriele conferentie over vergrijzing in Wenen. Er waren maar liefst 52 landen uit Europa, de Verenigde Staten en Canada aanwezig. De staatssecretaris had de eer om de paneldiscussie over het bevorderen van de kwaliteit van leven van ouderen voor te zitten.

Lees meer