‘Babyluikje niet de oplossing’

Nu Tsjechië ook de mogelijkheid biedt om ongewenste kinderen te vondeling te leggen via een babyluikje, laait de discussie rond het doel van het luikje in alle hevigheid weer op. De VN zegt dat het babyluikje het recht van kinderen op het kennen van hun afkomst schendt en dat er meer geïnvesteerd moet worden in hulp bij gezinsplanning, geboortebeperking en ongewenste zwangerschappen.

COC wil structurele aandacht voor homorechten bij VN

COC Nederland wil dat de Verenigde Naties structureel aandacht gaan besteden aan de mensenrechten van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s). Daartoe zou een speciaal rapporteur LHBT-rechten moeten worden benoemd. De mensenrechtenraad van de VN debatteerde op woensdag 7 maart 2012 voor het eerst in de geschiedenis over mensenrechtenschendingen op basis van seksuele oriëntatie en genderidentiteit

Grote opkomst bij Nederlandse VN bijeenkomst rechten lesbiennes en transgenders

Op woensdag 29 februari 2012 was het een volle bak in het gebouw van de Ford Foundation in New York. Daar organiseerde Nederland een bijeenkomst over het tegengaan van geweld tegen lesbiennes en transgenders.

Samen met ministers uit Argentinië, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika gaf minister Van Bijsterveldt een toelichting op de aanpak ter bevordering van de positie van lesbiennes en transgenders en het uitbannen van geweld tegen deze kwetsbare groepen wereldwijd. NGO’s en delegaties uit veel verschillende landen waren aanwezig.

Minister maakt zich bij VN sterk voor vrouwenrechten

Minister Van Bijsterveldt spreekt dinsdag 28 februari 2012 de Verenigde Naties toe in New York tijdens de 56e zitting van de Commission on the Status of Women (CSW). In 1995 onderschreven de VN lidstaten historische afspraken om ongelijke behandeling van vrouwen tegen te gaan; de Beijing verklaring en actieplatform. Sindsdien blijft de voortgang achter bij de destijds gestelde verwachtingen.

Verenigde Naties maken klachtenprocedure voor kinderen mogelijk

Kinderen van wie de rechten worden geschonden waar ook ter wereld hebben sinds maandag 19 december 2011 de mogelijkheid een klacht in te dienen bij het VN Comité van de Rechten van het Kind. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft daartoe gisteravond in New York een Aanvullend Protocol bij het VN Kinderrechtenverdrag (IVRK) aangenomen. Het protocol installeert een internationale klachtenprocedure voor de schendingen van kinderrechten.