Dienend leiderschap vergroot kans op succesvol veranderen

Als leidinggevenden zich tijdens verandertrajecten dienend opstellen en helder communiceren, neemt bij hun medewerkers de bereidheid om te veranderen toe. Dienend leiderschap vergroot de kans op succesvolle veranderingen. Dat blijkt uit een onderzoek in het kader van een afstudeeropdracht door adviesbureau Berenschot en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het werd gehouden onder klantcontactcentra van veertig gemeenten.

Lees meer

Verandercapaciteit basisscholen belangrijk voor verbeteren lespraktijken

Basisscholen worden als gevolg van onderwijsvernieuwingen steeds meer uitgedaagd om hun lespraktijken te verbeteren. Belangrijke voorwaarden hiervoor zijn leiderschap, schoolorganisatorische condities (zoals samenwerking tussen leraren) en leraarfactoren (bijvoorbeeld motivatie).

Lees meer