Code Rood bij huiselijk geweld wordt uitgebreid

De pilot ‘Code Rood’ van de gemeente Enschede is sinds dit jaar ingebed in de werkwijze van het Veiligheidshuis Twente. Alle veertien Twentse gemeenten hanteren nu dezelfde aanpak bij dreiging van ernstige escalatie van huiselijk geweld en bij casuïstiek van Intimate Terrorism. De procesmanagers van het Veiligheidshuis hebben namens de gemeenten de regie bij deze casuïstiek.

Lees meer

Meldplicht MERS-Coronavirus uit voorzorg

Op basis van deskundigenadviezen heeft minister Edith Schippers besloten uit voorzorg een meldplicht in te stellen voor het nieuwe type coronavirus MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome). De meldplicht heeft tot doel een eventuele patiënt zo snel mogelijk te ontdekken en het voorkómen van verdere verspreiding van de ziekte.

Lees meer

Chemische gootsteenontstoppers vaak levensgevaarlijk

Consumenten zijn volgens brancheorganisatie UNETO-VNI nauwelijks op de hoogte van de gevaren van chemische gootsteenontstoppers.

Sink Hole 02Fotocredits: Andrew Mason (cc)

Ontstoppingsmiddelen met hoge percentages zwavelzuur kunnen bij onjuist gebruik levensgevaarlijk zijn en zelfs leiden tot explosies en verbrandingen. De overheid zou volgens UNETO-VNI consumenten beter moeten informeren over de gevaren.

Lees meer

Succesvolle rampenoefening bij Máxima Medisch Centrum

Zaterdagochtend 2 juni 2012 vond bij Máxima Medisch Centrum, locatie Veldhoven een grote rampenoefening plaats. Honderden medewerkers, Lotus-slachtoffers, figuranten en observatoren waren in touw om hun rol bij een ramp te oefenen. De oefening was het sluitstuk van een oefencyclus die is georganiseerd in nauwe samenwerking met de GHOR Zuidoost-Brabant (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen).

Lees meer

KNVB, UEFA en politie tekenen samenwerkingsverband

Om nadere invulling te geven aan de ambities zoals vastgelegd in het Kader voor beleid Voetbal en Veiligheid en het Landelijk actieplan voetbal en veiligheid, heeft de KNVB de UEFA benaderd voor een samenwerking op het gebied van educatie en training van stewards en betrokken politie- en overheidsfunctionarissen.

Lees meer

Etiketten Loterij vergroot veiligheid van consument

Op maandag 14 mei 2012 komen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA ) en VeiligheidNL (voorheen Consument en Veiligheid) met een opmerkelijk initiatief om ongevallen te voorkomen: de Etiketten Loterij. Met de Etiketten Loterij worden consumenten aangespoord waarschuwingszinnen en symbolen op verpakkingen van huishoudchemicaliën beter te lezen en op te volgen. Daarmee maken ze kans op een prijs.

Lees meer