Nieuwe aanpak voor bescherming tegen het water

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu kiest een nieuwe aanpak om Nederland beter te beschermen tegen overstromingen.

Werk aan de dijken - Working on Dutch dikesFotocredits: Ruud Morijn

Nieuwe technische inzichten maken het mogelijk maatwerk te leveren en precies daar waar de nood het hoogst kan zijn, de meeste steun te bieden.

Lees meer

Platform Industriële Incidentbestrijding opgericht

De petrochemische industrie geeft een impuls aan het bestrijden van industriële incidenten. Dat gebeurt door de oprichting van Stichting Platform Industriële Incidentbestrijding. In die stichting werkt de petrochemische industrie samen met de brandweer en bedrijven om grootschalige en complexe incidenten beter te kunnen bestrijden.

Lees meer

Metaalsector gaat nóg veiliger werken

De metaalsector gaat in de komende jaren nog veiliger werken. Dit staat in een meerjarenplan voor deze sector van de Inspectie SZW. De Inspectie heeft afgesproken met werkgevers en werknemers dat zij zich zullen blijven inspannen om de werkplekken nog veiliger en gezonder te maken.

Lees meer

KNVB, UEFA en politie tekenen samenwerkingsverband

Om nadere invulling te geven aan de ambities zoals vastgelegd in het Kader voor beleid Voetbal en Veiligheid en het Landelijk actieplan voetbal en veiligheid, heeft de KNVB de UEFA benaderd voor een samenwerking op het gebied van educatie en training van stewards en betrokken politie- en overheidsfunctionarissen.

Lees meer