Gevaarlijke stoffen zonder grenswaarde

Werknemers komen tijdens hun werk soms in aanraking met gevaarlijke stoffen. Het RIVM heeft een lijst samengesteld met daarop 1400 gevaarlijke stoffen waarvoor de Europese Commissie nog geen grenswaarde heeft vastgesteld. Werknemers veiligheid Europese grenswaarden zorgen voor veiligheid van werknemers en voor eenduidige regelgeving. Lidstaten zijn verplicht deze grenswaarde in te voeren. Het RIVM gaat … Lees meer

Intensieve controle op asbest blijft noodzakelijk

Het aantal overtredingen bij het verwijderen van asbest blijft te hoog. Het speciale asbestteam van de Inspectie SZW controleerde in 2012 bij 391 saneringslocaties. Bij 70% van de inspecties werden in totaal 582 overtredingen geconstateerd. Hoewel in deze sector gewerkt wordt met persoonscertificaten en gecertificeerde bedrijven, is ‘veilig werken’ nog niet vanzelfsprekend. Bijna 50% van de overtredingen waren zo ernstig dat de Inspectie het werk onmiddellijk stillegde, boetes gaf en/of proces-verbaal opmaakte.

Lees meer

Taaleis voor buitenlandse werknemers bij tijdelijke klus

Buitenlandse werknemers die hier tijdelijk aan de slag gaan in bepaalde risicovolle beroepen als asbestverwijderaar of kraanmachinist, moeten de Nederlandse taal voldoende beheersen om hun werk veilig te kunnen doen en ernstige ongevallen te voorkomen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met dit besluit.

Lees meer

Veiligheid in bouw, gezondheidszorg en chemische industrie moet beter

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft zorg over het niveau van veiligheid in de bouw, de gezondheidszorg en de chemische industrie. De Onderzoeksraad zal zich de komende jaren in het bijzonder richten op het verbeteren van de veiligheid in deze specifieke sectoren. Ook de veiligheid van het wegverkeer en digitale veiligheid staan hoog op de agenda van de Raad.

Dat schrijft voorzitter Tjibbe Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het boek Veiligheid in Perspectief. Hij constateert dat Nederland weliswaar een van de veiligste landen ter wereld is, maar dat dit verworven veiligheidsniveau niet vanzelfsprekend is.

Lees meer

Kapper ZZP’ers tot stoppen gedwongen als Europese wetgeving doorgaat

Mocht de Europese raamovereenkomst voor de veiligheid en gezondheid voor kappers opgenomen worden in Europese Arbowetgeving dan worden ZZP’ers en ambulante kappers in de kappersbranche tot stoppen gedwongen. Het werken wordt hen onmogelijk gemaakt door onterechte wetgeving.

Hairstyle

Nu vragen de Europese sociale partners aan de Europese commissie deze overeenkomst in wetgeving om te zetten. In april van dit jaar hebben de Europese sociale partners voor de kappersbranche een raamovereenkomst ondertekend. FNV MOOI heeft tijdens de onderhandelingen keer op keer geprotesteerd tegen de overeenkomst omdat de overeenkomst voor alle werkenden moet gelden.

Lees meer

Kernfysische Dienst: geen twijfels veiligheid kerninstallaties

De Kernfysische Dienst (KFD) stelt dat de problemen in 2 Belgische kerncentrales op dit moment geen reden zijn voor maatregelen ten aanzien van de kerncentrale Borssele. De in België geconstateerde mogelijke afwijkingen zijn ook niet relevant voor de onderzoeksreactoren in Petten en Delft.

Lees meer

Onduidelijk of talk en 1,1,1-trichloorethaan kanker kunnen veroorzaken

Dinsdag 24 juli 2012 zijn twee adviezen verschenen waarin de Gezondheidsraad beoordeelt of stoffen kanker kunnen veroorzaken bij mensen die er op hun werk aan worden blootgesteld. Voor zowel talk als 1,1,1-trichloorethaan blijken onvoldoende gegevens beschikbaar te zijn om de kankerverwekkende eigenschappen ervan te kunnen evalueren.

Lees meer