Tien winnende plannen duurzame stallen

Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) stelt 10 ondernemers in staat om de haalbaarheid van hun voorstel voor duurzame stallen te onderzoeken. Hij stelt hiervoor een bijdrage van €45.000 per projectvoorstel op grond van het programma Small Business Innovation and Research (SBIR) voor integraal duurzame stallen beschikbaar.

Losstaande zeug is toch beter

Hoe beter de start van de big, hoe gezonder hij opgroeit. Op initiatief van een groep zeugenhouders test het praktijkbedrijf van het Varkens Innovatie Centrum Sterksel, onderdeel van Wageningen UR, daarom nieuwe ontwerpen van kraamhokken.

Varkenshouderij heeft niets te verbergen

De Nederlandse varkenshouderij heeft niets te verbergen en wil dat laten zien aan een breed publiek. De sector staat wereldwijd aan de top op het gebied van ondernemerschap, vernieuwing, welzijn, milieu en tal van andere aspecten. “De belangstelling voor wat wij doen, is nog nooit zo groot geweest als nu.