Meer actie voor Europese aanpak dierenwelzijn

Biggetje, varken

Duitsland, Denemarken en Nederland roepen de Europese Commissie op meer actie te ondernemen om het welzijn van dieren te verbeteren. De landen doen deze oproep tijdens de door de staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken georganiseerde top over dierenwelzijn in Nederland. Hiermee bekrachtigt zij ook de intensieve samenwerking met haar Duitse en Deense collega’s Schmidt en … Lees meer

Nieuwe aanpak antibioticagebruik werkt

Het gebruik van antibiotica in de varkenshouderij terugbrengen tot nul blijkt mogelijk. InnovatieNetwerk ontwikkelde samen met Keten Duurzaam Varkensvlees een aanpak waarbij samenwerking binnen de keten centraal staat. Op donderdag 26 juni 2014 werd tijdens de Innovatiedag Antibioticavrije Varkensketen duidelijk hoe kansrijk deze aanpak is voor de varkenshouderij in Nederland. Resistente kiemen InnovatieNetwerk werkt sinds … Lees meer

Dijksma: “Eerlijk voedsel voor een eerlijke prijs”

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken (EZ) breekt een lans voor eerlijk voedsel: “Dat betekent bijvoorbeeld goed dierenwelzijn en diergezondheid, lage risico’s voor de volksgezondheid, rekening houdend met natuur en milieu een een faire prijs voor de producent.”

Lees meer

Eind 2012 zes procent duurzame stallen

De doelstelling van 6% duurzame stallen in 2012 wordt aan het eind van dit jaar naar verwachting gehaald. Op 1 januari 2012 was het aandeel 4,5%, maar daarnaast zijn er duurzame stallen in aanbouw. Als die stallen allemaal gerealiseerd worden, komt het aandeel integraal duurzame stallen eind 2012 op 6,2%.

Lees meer

60 dode varkens aan op boerderij

Op een boerderij in Overijssel hebben inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ongeveer 60 dode varkens aangetroffen. Zo’n 50 kadavers lagen in een stal tussen zo’n 150 vleesvarkens, waaraan ook de nodige verzorging en een droge ligplaats werd onthouden.

De dieren hadden geen voer ter beschikking en stonden veelal tot de knieën in de mest. De dierenarts heeft 2 dieren moeten laten inslapen. Op het erf bleken ook nog kadavers begraven te zijn.

Lees meer

Verduurzaming door samenwerking in varkensketen

Nederlandse varkensbedrijven en vleesverwerkers moeten hun producten meer aanpassen aan de wensen van de consument. Supermarkten en andere afnemers spelen hierin een belangrijke rol. Dat is kort gezegd het toekomstperspectief van de varkensvleesketen richting 2020.

Dit staat in een advies van de Werkgroep Varkensketen dat staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) op woensdag 21 maart 2012 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Lees meer