Sameneenvarkenkopen.nl voor duurzaam varkensvlees

sameneenvarkenkopen.nl

In vervolg op het succes van de website www.sameneenkoekopen.nl is nu ook de varkensvariant gelanceerd. De nieuwe site www.sameneenvarkenkopen.nl werkt volgens exact hetzelfde principe als haar grotere broer: online (h)eerlijk duurzaam vlees bestellen van echte buitendieren, die geen antibiotica krijgen en die pas geslacht worden als het hele dier is verkocht. Puur natuur, en dat … Lees meer

Stankoverlast leidt tot gezondheidsklachten

Varkens

Mensen die in de buurt van een megastal met kippen of varkens, of een boerderij met veel kippen, varkens en koeien wonen, hebben meer stankoverlast en mensen die last hebben van stank hebben meer gezondheidsklachten. Dit blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL en IRAS van Universiteit Utrecht in het wetenschappelijke tijdschrift Annals … Lees meer

Nieuwe aanpak antibioticagebruik werkt

Het gebruik van antibiotica in de varkenshouderij terugbrengen tot nul blijkt mogelijk. InnovatieNetwerk ontwikkelde samen met Keten Duurzaam Varkensvlees een aanpak waarbij samenwerking binnen de keten centraal staat. Op donderdag 26 juni 2014 werd tijdens de Innovatiedag Antibioticavrije Varkensketen duidelijk hoe kansrijk deze aanpak is voor de varkenshouderij in Nederland. Resistente kiemen InnovatieNetwerk werkt sinds … Lees meer

60 dode varkens aan op boerderij

Op een boerderij in Overijssel hebben inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ongeveer 60 dode varkens aangetroffen. Zo’n 50 kadavers lagen in een stal tussen zo’n 150 vleesvarkens, waaraan ook de nodige verzorging en een droge ligplaats werd onthouden.

De dieren hadden geen voer ter beschikking en stonden veelal tot de knieën in de mest. De dierenarts heeft 2 dieren moeten laten inslapen. Op het erf bleken ook nog kadavers begraven te zijn.

Lees meer

Verduurzaming door samenwerking in varkensketen

Nederlandse varkensbedrijven en vleesverwerkers moeten hun producten meer aanpassen aan de wensen van de consument. Supermarkten en andere afnemers spelen hierin een belangrijke rol. Dat is kort gezegd het toekomstperspectief van de varkensvleesketen richting 2020.

Dit staat in een advies van de Werkgroep Varkensketen dat staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) op woensdag 21 maart 2012 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Lees meer

Pig Chase, computergame voor varkens en mensen

Ontwerpers en onderzoekers van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) en Wageningen UR (University & Research centre) hebben in 2011 gewerkt aan een computergame waarmee varkens en mensen met elkaar kunnen gamen. Een eerste ontwerp wordt nu gepresenteerd: ‘Pig Chase’. Hierin kunnen varkens via een scherm met lichteffecten interactie aangaan met een menselijke speler via een iPad.

Lees meer