Vanggewas ook vanuit de lucht gecontroleerd

De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) controleert de komende periode agrariërs niet alleen vanaf de grond, maar voert ook gerichte inspectievluchten om te zien of zij een vanggewas telen, zoals gras, winterrogge,