KWF Smeerbericht: Smeren, kleren, weren!

kwf smeerbericht

Na een regenachtige zomer, is het eindelijk mooi weer. Deze week is er een ware hittegolf op komst. Dat betekent genieten, maar ook oppassen. De huid heeft door de slechte zomer in Nederland nog niet goed kunnen wennen aan de zon. Daarom is het extra belangrijk om je huid goed te beschermen door te ‘smeren, … Lees meer

Dermatologen luiden noodklok voor gebruik zonnebanken

zonnebank

De gevaren van het ‘zonnen’ onder een zonnebank worden stelselmatig onderschat. Naarmate men vaker en op jongere leeftijd gebruik maakt van de zonnebank, neemt het risico op huidkanker toe. Om de toenemende huidkankerepidemie in te tomen, eist de beroepsvereniging van dermatologen (NVDV) een verbod op de verkoop van zonnebanken aan particulieren. Risico’s op huidkanker Daarnaast … Lees meer

Zongedrag belangrijke reden voor de toename van het huidkankerrisico

De zonkracht is hoog de komende dagen. Geniet van de zon, maar beperk de UV-blootstelling bij hoge zonkracht. In de afgelopen twintig jaar is het jaarlijks aantal nieuwe gevallen van huidkanker meer dan verdubbeld, en een verdere toename is te verwachten. Aantasting van de ozonlaag en vergrijzing verklaren slechts een gedeelte van de waargenomen toename, blijkt uit scenario-berekeningen van het RIVM. Verandering in het zongedrag is waarschijnlijk de hoofdoorzaak.

Lees meer

Explosieve groei huidkanker bij veertigers en vijftigers

In Máxima Medisch Centrum in Eindhoven en Veldhoven is het aantal patiënten met (verdenking op) huidkanker in 2011 met ruim 12% gestegen ten opzichte van 2010. Dit aantal zal ook de komende jaren blijven stijgen.

Vooral bij veertigers en vijftigers die in de jaren zestig en zeventig zorgeloos volop in de felle zon lagen en veelvuldig de zonnebank gebruikten, komt de ziekte nu tot uiting. Tevens worden mensen steeds ouder, waardoor de kans op huidkanker groter wordt.

Lees meer

Nieuw licht op overgevoeligheid voor zonlicht

Onderzoekers van het Erasmus MC hebben een gen ontdekt dat een rol speelt bij overgevoeligheid voor ultraviolette (UV) straling. Mensen bij wie dit gen defect is, reageren heel heftig op zonlicht.

De ontdekking brengt de onderzoekers een stap dichter bij de oplossing van aandoeningen die te maken hebben met DNA beschadigingen, zoals kanker of vroegtijdige veroudering. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift Nature Genetics.

Lees meer

Zonlicht doet meer dan alleen natuurlijke aanmaak vitamine D

Gematigde blootstelling aan zonlicht doet meer goeds voor het lichaam dan enkel de natuurlijke aanmaak van Vitamine D. Na eerdere onderzoeksresultaten van de Erasmus Universiteit, zijn nu ook wetenschappers uit Australië tot eenzelfde conclusie gekomen.

“Zij onderstrepen duidelijk wat anderen al eerder ontdekten: gematigde blootstelling aan UV-licht is wenselijker dan het innemen van supplementen”, aldus Ad Brand van het Sunlight Research Forum.

Lees meer

4 op de 10 kankers hangt samen met leefstijl- of omgevingsfactoren

Wat is de relatie tussen diverse leefstijl- en omgevingsfactoren en het risico op kanker? Uit een Brits onderzoek blijkt dat 42,7% van de in 2010 ontstane kankers geassocieerd is met de 14 onderzochte leefstijl- en omgevingsfactoren. Verreweg de grootste risicofactor bij zowel mannen als vrouwen is het roken van tabak: 19,6 procent van alle nieuwe gevallen van kanker is hieraan gerelateerd. De mate van invloed van de diverse factoren was verschillend voor mannen en vrouwen.

Lees meer