Hoger Onderwijs laat kansen voor kwaliteitsverbeteringen liggen

Het Hoger Onderwijs in Nederland kan wel een kwaliteitsimpuls gebruiken. Toch benutten nog maar weinig Hogescholen en Universiteiten de informatie waarmee ze de kwaliteit van onderwijs en voorzieningen kunnen verbeteren. En dat terwijl ze deze informatie vaak op de plank hebben liggen, in de vorm van allerlei soorten tevredenheidsonderzoeken.

Lees meer

Universitair diploma goedkoper

In 2010 kostte de schoolloopbaan naar een universitair masterdiploma 153 duizend euro. Het is voor het eerst dat de uitgaven lager zijn dan het voorgaande jaar. De kosten van het universitaire deel van het onderwijstraject zijn in tien jaar niet zo laag geweest. Dit komt vooral doordat het aantal studenten harder steeg dan de rijksbijdrage … Lees meer

Toponderzoeker Russell Spears benoemd op endowed chair sociale psychologie

Russell Spears wordt per 1 januari 2011 bij de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen benoemd als endowed chair Sociale Psychologie, in het bijzonder de sociale identiteit. Spears, momenteel nog hoogleraar aan de universiteit

Lees meer