Alleen naar de gynaecoloog als het écht nodig is

De European Research Council (ERC) heeft een subsidie van zo’n 2 miljoen euro toegekend aan patholoog Chris Meijer, verbonden aan VUmc. Hij zal zich vooral richten op de ontwikkeling van biomarkers die in staat zijn om nauwkeurig voorstadia van baarmoederhalskanker te herkennen in een HPV-thuistest. Na een dergelijke thuistest hoeven vrouwen alleen naar de gynaecoloog als er daadwerkelijk sprake is van (een voorstadium van) baarmoederhalskanker.

Lees meer

Week van de baarmoederhalskanker

Van 22 tot en met 28 januari 2012 vindt voor de zesde keer de Europese week van de baarmoederhalskanker plaats. In Nederland wordt op dinsdag 24 januari 2012 tijdens de traditionele gongceremonie in de Amsterdamse beurs de aftrap gegeven voor de week van de baarmoederhalskanker door het landelijke bevolkingsonderzoek en het RIVM.

Lees meer

HPV-test beter dan het traditionele uitstrijkje

Uit onderzoek onder bijna 45.000 vrouwen in de leeftijd van 29-56 jaar blijkt dat een HPV-test beter in staat is om afwijkingen te vinden dan het traditionele uitstrijkje. Daarom biedt een HPV-test significant betere bescherming tegen baarmoederhalskanker en voorloperafwijkingen dan een uitstrijkje. Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door 15 hoog-risico typen van het humaan papilloma virus (hrHPV) waarvan HPV 16 verreweg het belangrijkste type is. De resultaten van dit onderzoek, onder leiding van prof. Chris Meijer van VU medisch centrum, zijn vannacht gepubliceerd in het prestigieuze The Lancet Oncology.

Lees meer

Zelftest mogelijk effectief in strijd tegen baarmoederhalskanker

Van de opgeroepen Nederlandse vrouwen neemt dertig procent niet deel aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Deelname aan het bevolkingsonderzoek kan worden verbeterd door gebruik te maken van moleculaire testen in combinatie met een zelftest, waarbij lichaamsmateriaal door

Lees meer

Minder uitstrijkjes nodig na behandeling voorstadium baarmoederhalskanker

Vrouwen, behandeld voor een voorstadium van baarmoederhalskanker, zouden niet alleen met een uitstrijkje, maar ook met een HPV-test moeten worden gecontroleerd. Bij meer dan de helft van deze vrouwen kan dan het aantal vervolgbezoeken aan het ziekenhuis naar beneden. Dat is de conclusie van een studie

Lees meer

Nieuwe techniek voor uitstrijkjes betrouwbaar

Dunnelaagcytologie, een relatief nieuwe manier om uitstrijkjes voor het onderzoek op baarmoederhalskanker te maken, is even betrouwbaar is als de huidige PAP-test. Dit blijkt uit een groot onderzoek onder 90.000 vrouwen, uitgevoerd door het UMC St Radboud en het Laboratorium voor Pathologie in Eindhoven. De resultaten staan in het meest recente nummer van JAMA, het tijdschrift van de American Medical Association.

Lees meer