Kans op werk vanuit de bijstand verschilt sterk per gemeente

In 2010 vonden bijna 30 duizend personen die eind 2009 in de bijstand zaten een baan. Dat is 9 procent van de bijstandontvangers. Van de gemeenten met 100 duizend of meer inwoners scoorden Zaanstad en Zoetermeer bovengemiddeld. In Amsterdam en Utrecht bleef het aandeel dat werk vond achter.

Lees meer

Minder huishoudens langdurig afhankelijk van uitkering

In 2010 waren 855 duizend huishoudens langdurig van een uitkering afhankelijk. Dat waren er bijna 40 duizend minder dan in 2009. Het totaal aantal huishoudens dat afhankelijk was van een uitkering bedroeg 1,6 miljoen. Vooral eenoudergezinnen met uitsluitend minderjarige kinderen en huishoudens met een niet-westerse hoofdkostwinner zijn relatief vaak langdurig sterk van een uitkering afhankelijk.

Lees meer

Ombudsman Brenninkmeijer: UWV moet beter

De Nationale ombudsman krijgt over het UWV honderden klachten die op structurele problemen wijzen. Ombudsman Brenninkmeijer wijst op het onvermogen van het UWV om uit te zoeken waar problemen ontstaan, dit uit te leggen aan de burger en toe te geven dat er een fout is gemaakt. Het UWV ontleent zijn bestaansrecht volledig aan de honderdduizenden burgers waarvoor het UWV diensten verleent en niet omgekeerd.

Lees meer

Werk in tijdelijke dienst biedt perspectief voor duurzame participatie

Werk in tijdelijke dienst biedt perspectieven voor werklozen en gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Ruim 60 procent van de werknemers die na de WW in tijdelijke dienst ging werken, blijkt duurzaam te werken. Het is eveneens zo dat werknemers met tijdelijke contracten vaker een beroep doen op sociale zekerheidsregelingen zoals WW, vangnet Ziektewet en WIA. Dat blijkt uit het op dinsdag 22 november 2011 gepubliceerde UWV Kennisverslag.

Lees meer