Tuchtrecht voor alle bankmedewerkers

Er komt tuchtrecht in de bankensector. Met deze wetswijziging ondersteunt het kabinet het initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) om te komen tot gedragsregels met tuchtrecht voor bankmedewerkers.

Man in pak, geld, biljetten, euro

Dit is in lijn met de kabinetsvisie voor de Nederlandse bankensector waarin het belang van tuchtrecht wordt onderschreven. Het kabinet vindt het van belang dat de sector tuchtrecht zelf organiseert.

Lees meer

Psychiater moet werkzaamheden stoppen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft psychiater Boerboom uit Amsterdam het bevel gegeven om zijn werkzaamheden per direct te stoppen. Dit bevel duurt tot de tuchtrechter uitspraak heeft gedaan over de spoedtuchtklacht die de inspectie gaat indienen. De inspectie beschikt over feiten die het aannemelijk maken dat het voorschrijfgedrag van de psychiater niet los gezien kan worden van schade die is ontstaan bij patiënten die door hem zijn behandeld. Hiermee heeft de inspectie er onvoldoende vertrouwen in dat de patiëntveiligheid in de praktijk van deze psychiater is gewaarborgd.

Lees meer

Indienen tuchtklachten door inspectie kan beter!

Op verzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft VU medisch centrum (EMGO+) onderzocht hoe de inspectie omgaat met de bevoegdheid om tegen een beroepsbeoefenaar een klacht bij het tuchtcollege in te dienen. Uit dit onderzoek blijkt dat het tuchtrecht effectief is en in bepaalde gevallen een meerwaarde heeft ten opzichte van andere instrumenten. Verbeteringen in het gebruik van dit instrument zijn echter mogelijk. Zo zijn de criteria voor het indienen van tuchtzaken nog onvoldoende uitgewerkt en passen de inspecteurs de bevoegdheid om de klachten in te dienen niet altijd uniform toe. Om de meerwaarde van het tuchtrecht goed te benutten, dient de inspectie dit instrument meer prioriteit te geven. Het onderzoek naar deze tuchtklachten is uitgevoerd door o.a. dr. Erik Hout en prof. Johan Legemaate.

Lees meer