Wereld Tuberculose Dag 2010

Ieder jaar eist TBC 2 miljoen slachtoffers en raken 9 miljoen mensen besmet. Innovatie en urgentie is geboden, want inmiddels rukt ook multiresistente tuberculose (MDR-TB) op, ook in Nederland. Tijdens de Wereld Tuberculosedag op 24 maart vragen wereldwijd organisaties aandacht voor één van de meest dodelijke infectieziekten en oudste ziekten ter wereld. Het Lilly MDR-TB partnership is een initiatief van Lilly om met 20 partners in vijf continenten TBC te bestrijden.

Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor groei multiresistente tuberculose

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt dat multiresistente tuberculose (MDR-tbc) een bedreiging vormt voor ons allen. In ieder land, arm of rijk, lopen mensen risico op een moeilijk te behandelen vorm van de infectieziekte. In het uitgebrachte rapport worden de hoogste MDR-tbc cijfers ooit gemeld. Maar er gloort ook hoop: in enkele gebieden met zorgwekkend hoge MDR-tbc – onder andere in noordwest Rusland- zien wij na vijf jaar een dramatische kentering. Het WHO-rapport bevestigt dat een stevige aanpak werkt, maar geeft tegelijk aan dat meer investeringen dringend nodig zijn.

Ten strijde tegen tuberculose

Jaarlijks sterven er wereldwijd twee miljoen mensen aan tuberculose, vooral in ontwikkelingslanden. Met haar onderzoek wil Hanneke Later-Nijland bijdragen aan een betere behandeling van tuberculose. Ze deed onderzoek naar concentraties van tuberculosemiddelen in het plasma (bloed), en richtte zich daarbij op drie belangrijke problemen. De behandeling voor tuberculose duurt doorgaans lang.