Patiënten hebben nog te weinig zicht op de beste zorgaanbieder

Patiënten beschikken op dit moment nog niet over voldoende informatie om een kwalitatieve keuze te kunnen maken tussen verschillende zorgaanbieders zoals verpleeg- en verzorgingshuizen.

Transparantie over kwaliteit zorg nog niet voldoende

Na de inwerkingtreding van de Kwaliteitswet Zorginstellingen in 1996 zijn er verschillende initiatieven geweest om het inzicht in de kwaliteit van de zorg te vergroten, maar deze hebben nog niet geleid tot voldoende transparantie.

Lees meer

Ruim helft actieopbrengst Hoorn van Afrika besteed

De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) hebben tot eind 2011 13,3 miljoen euro besteed aan noodhulp in de Hoorn van Afrika. Dat staat in de nieuwsbrief die de organisaties hebben gepubliceerd. Zij boden noodhulp in Somalië, Kenia en Ethiopië. De hulpverlening werd gehinderd door conflicten en gewelddadigheden in de regio.

Lees meer

Ombudsman uit kritiek op onderzoek naar overlijden in gevangenissen

De overheid moet ervoor zorgen dat de toedracht rond een overlijden in een gevangenis duidelijk is. Dat gebeurt nu onvoldoende, omdat het onderzoek naar overlijdensgevallen in gevangenissen onvolledig en niet onafhankelijk genoeg is.

De overheid moet ook meer aandacht schenken aan de belangen van nabestaanden. Deze conclusies trekt de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, in zijn onderzoek naar overlijdensgevallen in gevangenissen.

Lees meer

Beperk partijpolitieke invloed op benoemingen

De overheid moet openheid geven over politieke invloed op benoemingen. In de aankondiging van een vacature moet staan wanneer en hoe een politieke afweging in de procedure wordt gemaakt.

Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer over politieke invloed op benoemingen bij de overheid

Dit stelt de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, naar aanleiding van de benoemingsprocedure van de Vice-President van de Raad van State. Hij roept de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op tot dialoog met de Tweede Kamer over de procedures bij politieke benoemingen.

Lees meer

Media hechten aan transparant beleid maar weten dat moeilijk te integreren

De laatste jaren lijkt de kritiek op media en journalistiek in Nederland toe te nemen. Uit zowel publieke als politieke hoek krijgen zij het verwijt feiten te overdrijven, hypes te creëren en misbruik te maken van hun macht. Yael de Haan onderzocht hoe Nederlandse media hebben gereageerd op de kritiek op hun functioneren. Hiertoe analyseerde … Lees meer

Leidt transparantie bij de overheid tot meer vertrouwen?

Het proefschrift ‘Transparency and Trust’ onderzoekt de effecten van transparantie op vertrouwen in overheidsorganisaties. Leidt transparantie werkelijk tot meer vertrouwen? Of krijgen kritische burgers er alleen maar meer informatie mee om overheidsorganisaties steeds opnieuw de schuld te geven van kleine fouten?

Lees meer