Meer ruimte voor sport en bewegen in de buurt

Het kabinet zet vol in op sporten en bewegen in de eigen buurt. Belemmeringen worden opgespoord en weggenomen. Samenwerking wordt gezocht met gemeenten, het bedrijfsleven, onderwijs en de naschoolse opvang. Verder moet de economische betekenis van sport meer worden benut; sport is een goed platform voor vernieuwend

Lees meer