Eindelijk remedie tegen oorsuizen?

In het Maastricht UMC+ heeft onlangs de eerste patiënt die aan één kant doof is en aan dat oor ook lijdt aan oorsuizen, een zogeheten Tinnitus Implantaat (TI) gekregen. Het is de bedoeling dat dit TI zodanig wordt afgesteld dat er een stiltecode wordt gevonden waardoor de patiënt verlost is van het oorsuizen.

Lees meer

MRI-onderzoek naar hersenmechanismen bij oorsuizen

Mensen met tinnitus (oorsuizen) hebben last van een piep in de oren die andere mensen niet horen. Steeds meer jonge mensen hebben dit, vaak als gevolg van te luide muziek.

Ears

UMCG-promovendus Kris Boyen heeft laten zien dat tinnitus is geworteld in een netwerk van hersengebieden en dat niet alleen het gebied dat geluid verwerkt (de auditieve hersenschors) erbij betrokken is.

Lees meer

Nieuwe effectieve behandeling tegen oorsuizen

Een nieuwe behandeling tegen tinnitus (oorsuizen) helpt patiënten beter te functioneren en vermindert de zorgkosten. Dit heeft prof. J.W.S. Vlayen (MUMC) aangetoond in het kader van het programma DoelmatigheidsOnderzoek. De resultaten zijn onlangs gepubliceerd in het gezaghebbend tijdschrift The Lancet.

Lees meer