Tijgers vogelvrij in beschermd gebied

Zelfs in beschermde gebieden zijn tijgers vaak een makkelijke prooi voor stropers. Dat blijkt uit een recente evaluatie van 63 wettelijk beschermde gebieden in 7 landen waar tijgers voorkomen.

De evaluatie toont aan dat slechts 22 gebieden (35 procent) voldoet aan de minimale eisen die het Wereld Natuur Fonds (WNF) hanteert. Het onderzoek toont aan dat de gebieden die zijn opgezet om tijgers en andere bedreigde dieren te beschermen niet de toevluchtsoorden blijken te zijn zoals oorspronkelijk bedoeld.

Lees meer