tijger

Aantal wilde tijgers stijgt licht

Op basis van gegevens van IUCN (International Union for the Conservation of Nature) en tellingen is de schatting van het aantal tijgers in het wild bijgesteld naar 3.890. Wereld Natuur Fonds (WNF) en het Global Tiger Forum (GTF) hebben dit nieuwe cijfer gepubliceerd aan de vooravond van een grote conferentie van de 13 tijgerlanden, in

Tijgers vogelvrij in beschermd gebied

Zelfs in beschermde gebieden zijn tijgers vaak een makkelijke prooi voor stropers. Dat blijkt uit een recente evaluatie van 63 wettelijk beschermde gebieden in 7 landen waar tijgers voorkomen.

De evaluatie toont aan dat slechts 22 gebieden (35 procent) voldoet aan de minimale eisen die het Wereld Natuur Fonds (WNF) hanteert. Het onderzoek toont aan dat de gebieden die zijn opgezet om tijgers en andere bedreigde dieren te beschermen niet de toevluchtsoorden blijken te zijn zoals oorspronkelijk bedoeld.