Tienermoeder

Tienermoeders hebben passende hulp en opvang nodig

Uit onderzoek[1], uitgevoerd door JSO in opdracht van het ministerie van VWS, blijkt dat er meer aandacht moet komen voor het delen van kennis en expertise over de hulp en opvang van jonge moeders. Deze jonge vrouwen hebben een specialistische hulpvraag waar, met de decentralisatie van de zorg, vooral kleine gemeenten nog niet altijd passende

Nooit eerder zo weinig tienermoeders

In 2012 kregen in ons land 2,2 duizend meisjes jonger dan 20 jaar een kind, minder dan anderhalf procent van alle geboorten.

PregnantFotocredits: Frank de Kleine (cc)

Het aantal tienergeboorten is nog nooit zo laag geweest. Tienermoeders komen nog steeds vaak voor onder Antilliaanse en Surinaamse meisjes.

Niet eerder zo weinig tienermoeders

In 2011 kregen 2.365 meisjes onder de 20 jaar een kind. In deze leeftijdsgroep zijn in 2011 op elke duizend meisjes minder dan 5 moeder geworden. Dit is het laagste cijfer dat ooit door het CBS is waargenomen. Wel bestaan er grote verschillen tussen de herkomstgroepen.

Preventie tienerzwangerschappen in Groot Brittannië

Laura, Emily, Daniela, Harmony, Rennice en Hayley zijn jong, moeder en wonen in Londen. Vanaf woensdag 11 april 2012 bezoeken zij samen met hun kinderen verschillende (jonge moeder-)instellingen in Nederland.

Hier hopen zij zoveel mogelijk informatie te krijgen over onder meer seksuele gezondheid, preventie van tienerzwangerschap en jonge moedergroepen.

“Kan een tienermeisje haar kind ter adoptie afstaan?”

“De Nederlandse wetgeving rond afstand ter adoptie zou doorgelicht moeten worden wat betreft het afstand doen door een minderjarige moeder’, vindt de Stichting Ambulante Fiom. Deze organisatie begeleidt jaarlijks meer dan 1500 vrouwen (en mannen) in het nemen van een weloverwogen besluit bij onbedoelde zwangerschap.

Adolescente moeders op zoek naar erkenning

Meisjes die in hun tienerjaren zwanger raken, worden in hun omgeving vaak veroordeeld en voelen zich miskend. Uit onderzoek van promovenda Sabrina Keinemans blijkt dat goede steun, vooral uit informele netwerken, van groot belang is