Tics niet alleen genetisch bepaald

De ernst van tics en tegelijk optredende symptomen (‘comorbide symptomen’) bij kinderen met een tic-stoornis wordt waarschijnlijk bepaald door een samenspel van genetische en omgevingsfactoren, zoals