Dag van de ondervoeding 2014

Ondervoeding is een onderschat probleem

Op woensdag 10 december 2014 vindt voor de derde maal de Dag van de Ondervoeding plaats, georganiseerd door Stichting eerstelijns ondervoedings instituut (Stichting EOI). Tijdens deze dag is er extra bewustwording en aandacht voor ondervoeding, omdat dit een onderschat probleem is. Ziektegerelateerd In Nederland is ondervoeding meestal ziektegerelateerd. Ondervoeding komt in alle sectoren van de

Zorgcentrum Complexcare onder verscherpt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Zorgcentrum Complexcare in Maartensdijk onder verscherpt toezicht gesteld. De inspectie doet dit vanwege structurele tekortkomingen in de zorgverlening en een gebrek aan vertrouwen in de directie van Zorgcentrum Complexcare om hier op korte termijn verandering in te brengen.

Welke wethouder durft mee met een thuiszorgmedewerker?

TSN Thuiszorg nodigt wethouders en gemeenteambtenaren uit om in de Week van zorg en welzijn, 10 t/m 15 maart 2014, met een thuiszorgmedewerker op pad te gaan.

Week van Zorg en Welzijn

Doel is om te ervaren hoe het is om in de thuiszorg te werken en om te zien wat thuiszorg voor cliënten betekent.

‘Lijfsgebonden zorg moet professioneel gebeuren’

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) neemt afstand van de manier waarop gemeenten in 2015 zorgtaken zouden gaan uitvoeren, zoals neergezet in de uitzending van Nieuwsuur.

Nieuwsuur: ‘Werklozen moeten de thuiszorg doen’.

De VNG stelt in een reactie dat lijfsgebonden zorg uiteraard moet worden geboden door mensen die daarvoor opgeleid zijn en de zorg uitvoeren volgens professionele standaarden. Dus niet door de buurman of een werkloze.

Veel variatie in Europese thuiszorg

In opdracht van de Europese Commissie heeft het NIVEL de thuiszorg in 31 Europese landen in kaart gebracht. De studie toont aan dat beleidsmakers in de verschillende landen – ondanks grote verschillen in cultuur, beschikbare middelen en zorgsystemen – veel kunnen leren van elkaars aanpak en struikelblokken.