Thuistoediening medicijn PNH thuis mogelijk

Voor patiënten met de zeldzame hematologische aandoening Paroxismale Nachtelijke Hemoglobinurie (PNH), die behandeld worden in het PNH expertisecentrum van het UMC St. Radboud, wordt het mogelijk om hun medicatie Eculizumab in de thuissituatie toegediend te krijgen.

De afgelopen jaren heeft de patiëntenvereniging Stichting AA & PNH Contactgroep intensief samengewerkt met het PNH expertisecentrum, onder leiding van hematoloog Petra Muus van het UMC St. Radboud, om deze belangrijke stap te verwezenlijken.

Lees meer

Goede basis voor samenhang in Nederlandse gezondheidszorg

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is blij dat het kabinet bij de hervorming van de langdurige zorg ervoor kiest om de intramurale ouderen- en gehandicaptenzorg als verzekering te behouden en in een kern-AWBZ onder te brengen. Ook over het onderbrengen van de thuisverpleging en wijkverpleegkundige in de Zorgverzekeringswet is ZN positief.

Lees meer

Ziekenhuiszorg vervangen voor thuisverpleging niet goedkoper

Een van de doelen van het voorkomen van ziekenhuisopnames of het verkorten van de opnameduur door zorg te leveren bij de patiënt thuis is kostenbesparingen. Deze besparingen zijn in eerder onderzoek vaak overschat. Dit stelt Lucas Goossens in zijn proefschrift waarop hij vrijdag 18 januari 2013 promoveert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Lees meer