Taal Centraal in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis

Op woensdag 30 september opent in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen de tentoonstelling Taal Centraal. En passant worden nieuwe informatiefolders voor laaggeletterden gepresenteerd, een primeur in Nederland. De tentoonstelling bestaat uit foto’s die het plezier en belang van lezen weergeven. Een belang dat in schril contrast staat met de werkelijkheid van liefst 1,5 miljoen mensen in Nederland met lees- en schrijfproblemen. Deze ‘laaggeletterden’ missen niet zelden belangrijke informatie. In de ziekenzorg kan het zelfs heel direct aan hun gezondheid raken. Want wat staat er in de bijsluiter? En waar gaat die patiëntenfolder over? Schaamtegevoel weerhoudt hen er vaak van het taalprobleem aan te kaarten.

Lees meer